• Vitajte na stránkach našej školy

     "Tanec je reč tela" „Majstrami sú umelci, ktorí pozorujú svojimi vlastnými očami to, čo videl už pred nimi každý človek, ale oni dokážu nájsť krásu v tom, čo je pre ostatných ľudí príliš obyčajné.“ „Hudba je zjavenie vyššieho rozumu a múdrosti“ ,,Divadlo je pozoruhodný záznam okamihu. Nikde nezanecháva stopu - len v srdci a v duši“
     Čítať viac
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Otvorená tanečná hodina - 1.r. - 8.2.2018 Mgr. M. Tatranskej
    • 16. 2. 2018
    • dievčatká sa predviedli, zatancovali, ocenené boli a spolu s rodičmi zasúťažili.Krásnu atmosféru ste urobili všetci - ďakujem ! :-)

    • Čítať viac
    • Otvorená hodina Tanečný odbor - prípravka 1.2.2018 Mgr.M. Tatranskej
    • 16. 2. 2018
    • Otvorená hodina škôlkárikov 1.2.2018 -zatancovali sme si, ocenenili, zasúťažili spolu s rodičmi- ďakujem rodičom aj detičkám- boli ste super ! :-)pod vedením Mgr. Mariany Tatranskej

    • Čítať viac
    • Výchovné koncerty ZUŠ pre ZŠkárov
    • 14. 2. 2018
    • Výchovné koncerty prebehli 7.2.2018 pre ZŠ Nižná brána a pre ZŠ sv.Kríža. Iteraktívnou formou si cca 60 detí z jednej školy vyskúšalo tancovať, spievať, hrať na hudobných nástrojoch, kresliť a "divadlovať" :-) Všetky deti boli úžasne šikovné !!! Vďaka patrí aj všetkým našim pedagógom !

    • Čítať viac
    • Udelenie riaditeľského voľna – oznámenie Na základe § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z .z., o podrobnostiach a organizácií školského roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, PŠ, OU a JŠ v znení vyhlášky MŠVV a Š SR č. 518/2010 Z. z. ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach a organizácii školského roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, PŠ, OU a JŠ udeľuje riaditeľstvo Základnej umeleckej školy , Petržalská 21, Kežmarok v dňoch od - 23.1. ,24.1.,25.1. 2018, /utorok, streda, štvrtok/ riaditeľské voľno pre všetkých žiakov ZUŠ /vrátane elokovaných pracovísk/ z dôvodu vysokého výskytu respiračných chorôb u žiakov. Pričom ZŠ s MŠ sv. Kríža /naša nájomná budova/ vyhlásila na tieto dni chrípkové prázdniny. 70 % žiakov je aj žiakmi ZUŠ. Z organizačno - prevádzkových dôvodov je nutné prerušiť školskú dochádzku v ZUŠ. Vyučovanie bude riadne prevádzkované od 26. 1. 2018 /piatok/.
    • 22. 1. 2018
    • Čítať viac
    • Literárno-dramatický odbor pracuje...:-)
    • 16. 1. 2018
    • cvičíme, cvičíme, nacvičujeme...detičky a ich skvelá p. učiteľka Henrieta Skokanová DisArt.

    • Čítať viac
    • Vianočný koncert 15.12.2017
    • 16. 1. 2018
    • Ďakujem všetkým šikovným pedagógom, žiakom a v neposlednom rade aj rodičom, že sa na nás prišli pozrieť :-) Krásne sviatky!

    • Čítať viac
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4