• Vitajte na stránkach našej školy

     "Tanec je reč tela" „Majstrami sú umelci, ktorí pozorujú svojimi vlastnými očami to, čo videl už pred nimi každý človek, ale oni dokážu nájsť krásu v tom, čo je pre ostatných ľudí príliš obyčajné.“ „Hudba je zjavenie vyššieho rozumu a múdrosti“ ,,Divadlo je pozoruhodný záznam okamihu. Nikde nezanecháva stopu - len v srdci a v duši“
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Oznam pre zákonných zástupcov žiakov ZUŠ Petržalská 21
    • 13. 4. 2019
    • Dňom 1.9.2019 bude zlúčená ZUŠ Petržalská 21 so ZUŠ Antona Cígera v Kežmarku. Výučba v školskom roku 2019/2020 bude prebiehať za nezmenených podmienok, v rovnakých priestoroch a u konkrétnych pedagogických zamestnancov. ZUŠ Petržalská sa stáva detašovaným pracoviskom.
     Tešíme sa na nový školský rok, v ktorom bude žiakom ponúknuté i naďalej sa za rovnakých kvalít umelecky vzdelávať a rozvíjať , v tanečnom, hudobnom, výtvarnom i literárno-dramatickom odbore.

    • Čítať viac
    • Vernisáž výstavy výtvarného odboru
    • 18. 3. 2019
    • Srdečne pozývame

    • Čítať viac
    • Zmena vedenia ZUŠ
    • 11. 3. 2019
    • Od soboty 9.3.2019 je vedením ZUŠ poverená Mgr. Rita Lorencovičová. Prajeme veľa úspechov vo vedení.

    • Čítať viac
    • Otvorená hodina v TO na elok. prac. Nižná brána -prípravka
    • 6. 2. 2019
    • Otvorená hodina TO v januári 2019 p. Henriety Skokanovej DiS. art na elokovanom pracovisku Nižná brána. Ďakujeme veľmi pekne za účasť a za skvelé prevedenie p. učiteľke. január 2019

    • Čítať viac
    • Vianočný koncert 17.12.2018
    • 12. 1. 2019
    • 17.12.2018 sme odohrali vianočný koncert v Kaske. Pripomenuli sme si zmysel vianoc a vniesli sa do atmosféry vianočného zázraku. Ďakujeme všetkým zúčastneným - či žiakom, pedagógom, rodičom :-)

    • Čítať viac
    • Vianočné prázdniny
    • 5. 1. 2019
    • Informujeme rodičov a žiakov, že vianočné prázdniny sú v termíne 23.december 2018 - 7. január 2019. Začiatok školského vyučovania po prázdninách je v utorok 8. januára 2019. Prajeme Vám šťastný Nový rok !

    • Čítať viac